Menu Zavřeno

Pozvánky a zápisy zastupitelstva obce

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 6/2021

zveřejněno dne 25.8.2021


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 6/2021

zveřejněno dne 9.8.2021


Zápis z jednání zastupitelstva obce 5/2021

zveřejněno dne 30.6.2021


Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 5/2021

zveřejněno dne 15.5.2021


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 4/2021

zveřejněno dne 31.5.2021


Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 4/2021

zveřejněno dne 21.5.2021


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 3/2021

zveřejněno dne 1.5.2021


Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 3/2021

zveřejněno dne 16.4.2021


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 2/2021

zveřejněno dne 2.2.2021


Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 2/2021

zveřejněno dne 20.1.2021


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 1/2021

zveřejněno dne 12.1.2021


Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 1/2021

!POZOR ZMĚNA!

Zastupitelstvo bude zasedat dne 10.1.2021 17.00 hod , v budově obecního úřadu.

zveřejněno dne 28.12.2020


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 5/2020

zveřejněno dne 26.11.2020


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

zasedání zastupitelstva se bude konat dne 20.11.2020 v 17.00 hod, na obecním úřadě, Kostelní Myslová 24

zveřejněno dne 13.11.2020


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 4/2020

Zveřejněno dne 6.9.2020


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

čtvrtek 27.8.2020 v 18 hodin v budově úřadu, Kostelní Myslová 24

Zveřejněno dne 19.8.2020


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 3/2020

Zveřejněno 30.5.2020


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

sobota 30. 5. 2020 v 17:00

Program:

 • 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 • 2. Stav na mlýně pana doktora Budínského
 • 3. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019
 • 4. Účetní závěrka obce za rok 2019
 • 5. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce
 • 6. Připojení vrtu
 • 7. MAS
 • 8. Fond MMR revitalizace brownfieldů
 • 9. Kůrovcové dřevo
 • 10. Závěr, diskuze

Zveřejněno 22.5.2020


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 2/2020

Zápis z jednání zastupitelstva obce konaného dne 28.2.2020.

Zveřejněno dne 28.2.2020


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Zasedání proběhne v pátek 28. 02. 2020 v 18:00 v budově obecního úřadu

 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 2. Nabídka zpracování prezentace obce p. Nováčkem
 3. Pozemkové úpravy
 4. Rozpočtové opatření č.6 z roku 2019
 5. Smlouva o výpůjčce p.č.762/13
 6. Sazenice listnáčů – situace na trhu
 7. Postup opravy ,,Jednoty,,
 8. Prodej dřeva
 9. Oprava silnice Lipky
 10. Závěr diskuze 

Zveřejněno dne 20. 02. 2020


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 1/2020

Zveřejněno dne 25. 01. 2020


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obce se bude konat v sobotu 25.1.2020 v 18 hodin v budově úřadu Kostelní Myslová č.p. 24.

Program zasedání:
1. volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu,
2. sms rozhlas pro obyvatele,
3. oprava budovy bývalé Jednoty,
4. různé,
5. závěr.

Zveřejněno dne 16.1.2020


pozvánka na mimořádné zastupitelstvo č. 2/2019

zveřejněno 16.3.2019


Zápis z mimořádného zastupitelstva č. 1/2019

zveřejněno 14.2.2019


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17.12.2019

Zveřejněno dne 30.12.2019


Zápis z jednání zastupitelstva č.7

zveřejněno 15.12.2018


Pozvánka na zastupitelstvo obce č. 7

zveřejněno 15.12.2018