Menu Zavřeno

Zveřejňované dokumenty


Veřejná vyhláška– Daň z nemovitostí2024

vyvěšeno 24.4.2023

Volby do Poslanecké sněmovny 2021

zveřejněno dne 23.8.2021


Sdělení o vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

zveřejněno dne 2.7.2021


Protokol o kontrolní prohlídce stavby

Protokol o kontrolní prohlídce stavby konané dne 6.10. 2020, Kostelní Myslová č.p. 8.

zveřejněno dne 7.10.2020


Volby do zastupitelstev krajů v Česku 2020

zveřejněno dne 19.9.2020


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Kostelní Myslová

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kostelní Myslová za rok 2019 vyplývající z auditu ze dne 11.5.2020.

zveřejněno 12.5.2020


Oznámení hejtmana kraje Vysočina o období déle trvajícího nadměrného sucha

zveřejněno 7.4.2020


Doporučení pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami

http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus

https://www.mzp.cz/cz/news_20201903

zveřejněno 5.4.2020


Vláda ČR – opatření obecné povahy – znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR

zveřejněno 16.3.2020


Usnesení Vlády ČR (č. 83 – 90) – přijetí krizových opatření

zveřejněno 16.3.2020


Usnesení Vlády České republiky – vyhlášení nouzového stavu

zveřejněno 13.3.2020


Usnesení Vlády ČR (č. 70 – 74) – Dočasné znovuzavedení ochrany hranic a přijetí krizových opatření

zveřejněno 13.3.2020


Smlouva o výpůjčce – Hulišťata

Předmětem výpůjčky je část následujícího pozemku v katastr. území Kostelní Myslová: p.č. 762/13 o výměře 2432 m2 , druh: ostatní plocha.

zveřejněno 10. 02. 2020

SMS info pro občany obce


zveřejněno 13. 01. 2020


Územní plán obce

účinnost od 15. 5. 2009


Opatření obecné povahy

č. j. 18918/2019-MZE-16212 Ministerstvo zemědělství

zveřejněno dne 5.1.2020


zápis – pozemkové úpravy

zveřejněno 9.2.2019


mapování obce KM

zveřejněno 5.2.2019


Pozemkové úpravy

zveřejněno 03.01.2019